You are here

Contact

Body

Green Way FIZAN

office@greenwaypl.eu

phone: 22 424 95 80 /82 /83 /84

 

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy