You are here

THE OBJECTIVE OF GREEN WAY FIZAN IS AN INVESTMENT SUCCESS

Body

Green Way FIZAN was created with the aim of introducing solutions tailored to the Investors’ needs, especially by offering unique and innovative investment opportunities which combine financial, legal and tax aspects. This ensures an optimum allocation of financial resources.

 

 

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy