Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych

Kluczowe obszary inwestycji Green Way FIZAN

 

 

Celem Green Way FIZAN jest sukces inwestycyjny

Green Way FIZAN utworzony został z myślą o wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb Inwestorów w szczególności przez oferowanie unikatowych oraz innowacyjnych możliwości inwestycyjnych, łączących aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe, zapewniających optymalną alokację środków finansowych. 

 

 

Polski

.....

Zarządzający:

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy