Jesteś tutaj

Inwestycje

Green Way FIZAN realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitoruje przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczy w zarządzaniu projektami. Współpraca z wiodącymi ekspertami w zakresie zarówno technologii, jak i biznesu ma na celu zwiększenie szans sukcesu przedsięwzięć.

Fundusz zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

 

Green Way FIZAN lokuje środki w sektory obejmujące m.in.:

Nieruchomości przemysłowe - atrakcyjne nieruchomości przemysłowe o wysokim potencjale wzrostu wartości uzyskiwanym poprzez np. budowę hal logistycznych oraz produkcyjnych;

Restrukturyzacja przedsiębiorstw - podmioty wykazujące możliwość przywrócenia równowagi wewnętrznej i otwarte na proces zmian systemowych z potencjałem do generowania wysokich przychodów;

Logistyka - projekty deweloperskie związane z budową i projektowaniem centrów logistycznych pod wynajem lub sprzedaż, zlokalizowane w pobliżu głównych dróg, autostrad oraz aglomeracji;

 

Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie opierają się na informacjach z dnia 1 maja 2015 roku. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie innych obciążeń dochodu z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe opisy czynników ryzyka znajdują się w warunkach emisji poszczególnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych. Złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne Green Way FIZAN wymaga wcześniejszego zapoznania się ze Statutem Green Way oraz Warunkami Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.

 

 

Polski

.....

Zarządzający:

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy