Jesteś tutaj

Inwestycje

Green Way FIZAN realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitoruje przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczy w zarządzaniu projektami. Współpraca z wiodącymi ekspertami w zakresie zarówno technologii, jak i biznesu ma na celu zwiększenie szans sukcesu przedsięwzięć.

Fundusz zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

 

Green Way FIZAN lokuje środki w sektory obejmujące m.in.:

Nieruchomości przemysłowe - atrakcyjne nieruchomości przemysłowe o wysokim potencjale wzrostu wartości uzyskiwanym poprzez np. budowę hal logistycznych oraz produkcyjnych;

Restrukturyzacja przedsiębiorstw - podmioty wykazujące możliwość przywrócenia równowagi wewnętrznej i otwarte na proces zmian systemowych z potencjałem do generowania wysokich przychodów;

Logistyka - projekty deweloperskie związane z budową i projektowaniem centrów logistycznych pod wynajem lub sprzedaż, zlokalizowane w pobliżu głównych dróg, autostrad oraz aglomeracji;

 

Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie opierają się na informacjach z dnia 1 maja 2015 roku. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie innych obciążeń dochodu z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe opisy czynników ryzyka znajdują się w warunkach emisji poszczególnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych. Złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne Green Way FIZAN wymaga wcześniejszego zapoznania się ze Statutem Green Way oraz Warunkami Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.

 

 

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy