Jesteś tutaj

kontakt

Kontakt

Polski

Green Way FIZAN

office@greenwaypl.eu

Telefon: 22 424 95 80 /82 /83 /84

Zarzadzający Funduszem

Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1083 („Fundusz") zarządzany przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą ul. Wiosenna 5, 53-017 Wrocław, NIP:107-00-04-423, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS:0000239530, kapitał zakładowy: 7.650.006,00 zł opłacony w całości.

 

http://www.yourmapmaker.com

Telefon: + 48 71 377 89 68

Faks: + 48 71 348 10 07

kontakt@fincrea.pl

.....

Zarządzający:

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy