Jesteś tutaj

Logistyka

Prężny rozwój gospodarki światowej coraz wyraźniej zarysowuje trend globalizacji. Dogodne położenie i szybko rozwijająca się infrastruktura w Polsce sprawiają, że nieustannie wzrasta ilość inwestycji magazynowych o strategicznym znaczeniu dla wszystkich regionów naszego kraju. Tworzone są również fundamenty systemów logistycznych obejmujących regiony, państwa i kontynenty, a rynek usług logistycznych w Polsce szybko dostosowuje się do standardów europejskich, na co główny wpływ ma dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju, który sprawia, że z roku na rok wzrasta liczba inwestycji realizowanych w tym sektorze.

Polski sektor magazynowy kolejny rok z rzędu odnotowuje wzrost. Pierwszy kwartał 2017 roku zakończył się najlepszym wynikiem w historii rynku. Popyt brutto na rynku magazynowym osiągnął rekordowy poziom 855 000 mkw., z czego aż 75% (647 800 mkw.) stanowiły nowe umowy najmu. Wysoka aktywność budowlana w drugiej połowie 2016 roku przełożyła się na wolumen podaży na początku 2017 roku. Pierwszy kwartał 2017 roku ponownie zakończył się rekordowym wynikiem, ilość wynajętej powierzchni wzrosła o 42% w stosunku do roku poprzedniego. W I kwartale 2017 do użytku oddano rekordowe 538 000 mkw. powierzchni magazynowej, o 65 000 mkw. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Powyższe dane wskazują na stale rosnący popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce oraz dużą dynamikę rozwoju tego rynku, co dodatkowo potwierdza zasadność realizacji projektów centrów magazynowo-logistycznych i produkcyjnych. Szacuje się, że w obecnej chwili zapotrzebowanie na polskim rynku kształtuje się na poziomie 1 mln mkw. gotowych powierzchni magazynowych. Dodatkowo występujący w Polsce deficyt energii elektrycznej wskazuje na konieczność realizacji inwestycji energooszczędnych. Inwestorzy chętnie kupują magazyny ze względu na stabilny poziom stawek czynszu oraz premię w wysokości ok. 100-150 punktów bazowych w stopach kapitalizacji dla najlepszych obiektów w porównaniu z najatrakcyjniejszymi nieruchomościami handlowymi oraz biurowymi.

Sytuacja w sektorze magazynowym oraz prognozy dla tego sektora, a także sytuacja prawno-ekonomiczna Polski potwierdzają zasadność realizacji projektów znajdujących się w kluczowych obszarach inwestycji Green Way FIZAN.

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy